söndag 31 maj 2009

Metaplott på plats

Idag har vi slutligen diskuterat färdigt angående metaplotten till Coriolis Pdf-projektet. Den är spikad nu med bakgrund och ett öppet händelseförlopp. Vi kommer väva in delar som rykten i del 1 av Asteroidstation Djachroum och ha den som en separat pdf (online) som riktar sig utelsutande till SL. Vi börjar med råtexten till del 1 nu, med sikte att ha den färdig till juli.

tisdag 19 maj 2009

Projekt Coriolis Pdf

I brist på annat ikväll har jag bestämt mig frö att lägga upp en förkänning på Pdf-projektets delar nu. Vi är i princip färdiga med metaplotten till del 1, som kommer att kunna speglas i de olika delarna men absolut inte var nödvändig för dem.

Här är hela preliminära planen. Titlar och ordning kan komma att ändras. En del saker kanske faller bort och en del kanske kommer till. Vi får se. Vad tycks?

1. Asteroidstation Djachroum
Välkommen till Djachroum pilgrim! Den gamla asteroidstationen i randen av Kuas Oort-moln som blivit syndens och möjligheternas näste. I denna yttersta utpost innan mörkret tar vid, samsas prospektörer med arkeologer, zeniter med förstkomna och spioner med dissidenter, långt från Coriolis upplysta ordning och nitiska rättskipare. Här beskrivs stationen Djachroum och de färgstarka personer som kallar den sitt hem. Följ med till De Förlorade Drömmarnas park, det fallfärdiga tempelområdet ral-Kham och - om du är modig - till den sedan länge övergivna tvillingstationen. Djachroum ger Hjältar en ny kampanjbas i utkanten av civilisationen, komplett med scenariofrön och riktlinjer för en längre kampanj.

2. Stjärnhimlens Vandrare
Den tredje horisontens livsblod är de fraktarskepp som i långsamt majestät plöjer genom mörkret för att bringa ljus, handelsvaror och information till avlägsna kolonier och fjärran system. I Stjärnhimlens Vandrare får vi en inblick hur vardagen ombord ser ut, vad en besättning egentligen gör under långsamma vakter mellan portalstationernas trygghet och det som zenitiska djuprymdspiloter brukar kalla för skeppets själ. Dessutom en rundtur i kryddfraktaren Prinsessan av Kah och riktlinjer för hur du bygger ett skepp som fungerar som en kampanjbas med inbyggda krokar och unika karaktärsdrag.

3. Stiftelsens Arkeologiska Institut
I dammiga arkiv och uråldriga djungler finner vi forskare från en anrik organisation med ett problemfyllt förflutet: Stiftelsens Arkeologiska Institut. Under chefsarkeologen Bemal Aras ledning finansierar och planerar institutet expeditioner och utgrävningar i hela horisonten. Belackare kallar institutet för en rövarorganisation som endast forskar och gräver där det passar makten medan andra säger "historien talar alltid sanning". Här berättar vi mer om de uråldriga lämningar som finns utspridda på ödsliga platser, hur en expedition genomförs och hur institutet fungerar som en arbetsgivare för Hjältar.

4. Prospektörens Dilemma
Genom det yttersta mörkret på randen till galenskap finns seglivade prospektörer, isbrytare och vrakplundrare som lever på att finna de spridda rikedomar som döljs i asteroidbälten och Oort-moln. I prospektörens dilemma tas vi på en resa genom dessa regioner och lär oss hantera gruvutrustning, gravitationstrål och isbrytare. Svårigheter som gruvkorsarer, inmutningsbyråkrater och rymdnomaderna sätter käppar i exot för prospektören. Det bortglömda slavfolket Ahilars stam tas också upp med en kort beskrivning av historiken och ett kampanjförslag.

5. Bulletinens Röst
Horisontens budbärare, Bulletinen, styr genom sitt monopol i de fria system näst intill all information som far mellan stärnsystemen. Med sina snabba kurirskepp, sondstationer och nyhetssändingar sprider Bulletinen Rådets visdom över hela horisonten. Men även information av mer ljusskyggt slag fraktas av diskreta kurirer med speciella befogenheter. Data låst i taggar, semi-intelligenser och biokodderivat beskrivs liksom den avlägsna sond- och kurirstationen Karhal-7. Något är fel på stationen, men personalen vet om det ännu...

6. Horisontens Ansikten.
Horisonten är fylld av olika landskap och geotoper som den nu nästan bortglömda Terra. I den här delen beskrivs utförligt fem av horisontens många ansikten: Frarukglaciären på Kua, Ashajeviöknen på Dabaran, Ishans regnskogar på Kua, Thalasins gravitationslösa vattenakripelag i Miriaksystemet och Tanzimhögplatån på Algol. På varje plast beskrivs kort de lokala förhållandena, faror med flora, fauna och geotop samt korta scenariofrön.

7. Tredje Horisontens Bestar och Andeväsen
Tredje horsionten är fylld av liv. Redan sedan de förstkomna kom med sina arker, fyllda med husdjur, jaktdjur, frusna embryon och deras biokoder har horisonten fyllts av varelser. Manipulativa bioskulptörer och företagsbioniker har spätt på kakafonin med egna skapelser och derivat. Till det kommer de inhemska livsformer och vakuumvarelser som beskrivs av rymdfararna. Troligen förrymda militära experiment enligt Stiftelsen och de klentrogna, men snarare avkomman från mörkret för de ikontroende. I bestar och andeväsen, beskrivs kort några bestar, djur och eteriska varelser med mindre scenariofrön samt kortfattade regler för att skapa dina egna varelser.

8. Dansaren och Skuggan
Följ med in i den dolda värld som rör sig under ytan i horisontens metropoler. Här gör Fraktionerna upp med hjälp av spioner, kurtisaner, frilansagenter och inhyrda torpeder. Kurtisanernas mörkare sida med infiltration, inhämtande av hemligheter, hjärntvätt och spridning av subversiva memer hör också till skuggvälden. I dansaren och skuggan beskrivs det spionkrig som pågår i tredje hosrisonten, med särskild inriktning på Asteroidstationen Djachroum. Här beskrivs spionceller, lönnmördare och intriger på stationen. Förrutom det beskrivs även Ahlams Svarta Lotusar, den verkställande sidan av Ahlams tempel samt kosmetisk, infiltrativ och aggressiv bioskulptering samt kortfattat Ahalimm, Fristaden.

9. Kunskapens Brödraskap
Sökare av kunskap, slå dig ned och låt mig berätta om alla de hemliga gömmor av bortglömda visdomar, myter och sanningar som döljs i horisonten. Kunskapens brödraskap verkar för att hålla utdöende kunskap vid liv, eller i alla fall säkert lagrad, nu när ingen kontakt längre finns med första och andra horisonten. I den här delen beskrivs Kunskapens Brödraskap, en hemlig orden, centrerad kring inhämtandet och lagring av kunskap. Likaså beskrivs några av horiosontens kända och okända bibliotek, baser och infotek, som Tayasuf Ilm biblioteket på Lubau, Rådets Planetregister mfl. Kortare beskrivningar finns även av de vanligare arkiven och baserna samt hur sökandet efter info lätt kan vävas in i ett scenario, liksom ett kortare deckarscenario.

10. Djadir Chartou och andra korsarjägare
Djadir Chartou, den ensamma hämnaren, om inte skyr några medel för att jaga korsarer in i solar, jonmoln, taggbälten, beskrivs tillsammans med sitt skepp Djinnens Raseri i den här korta delen. Han lever i celibat och omges av sin kvinnliga besättning från krigarmatriarkatet Gharibeh på Mira. Vi beskriver också hur korsarjägare fungerar samt andra intressanta modifikationer till ditt skepp som pseudoinjektorer, smygkapslar och gravnät.

onsdag 6 maj 2009

Speltest fortsätter

I kväll spelade vi åter del I i Lubausviten. Det var höjdpunkten som jag upplevde det när jag skrev scenariot. Det fick bra kritik men också mycket förslag på ändringar för att minska rälsning eller upplevd rälsning.

Jag tror det kan bli jättebra. Det känns himla viktigt att speltesta och a bort en massa barnsjukdomar. Det enda som oroar mig är att det kanske tar bort en del av upplevelsen av scenariot, särskilt när man få diskutera hypotetiska ändringar och få vet saker som man annars inte skulle få veta.
Generellt upplever jag att ett system som är uppbyggt med scener underlättar och försvårar. Det gör det lättare att undvika platser som det viktiga i storyn, men scener på rad gör att det kan kännas rälsat och svårt att komma vidare om man "missar" en scen. Att skriva runt alla möjliga varianter, tar för mycket tid och plats.

En lösning är att ha det helt öppet, som i äventyret "I Stadens Skugga" till Mutant-UA. Varje grupp eller person beskrivs med plats, motiv och resurser. Men det kommer inte runt scenerna om man ska ha dem som ett ramverk vilket är de riktlinjer jag har när jag frilansskriver till Coriolis.

Jag har använt den varianten i expansionen av scenariot, det vill säga som efterord för att kunna göra scenariot mer dynamiskt. Då beskrivs de olika andra fraktioner och grupper som finns med dessa punkter, frö att kunna slängas in lite vart som helst.

Har ni, mina läsare, några kreativa förslag på lösning i det här fallet? Alltså under premissen att jag ska ha färdiga scener skrivna.

tisdag 5 maj 2009

Coriolis Pdf projekt

Jag känner ett litet sug att berätta mer om det här projektet. Inte för mycket detaljer ännu, då min samarbetspartner inte vill lägga upp ofärdiga saker. Anledningen till det här var som sagt frånvaron av utgivning från JFAB. Vi kände att små saker, cirka 12 sidors artiklar om viktiga saker skulle kunna tillföra Coriolis en hel del. Det har ju inte hänt så mycket sen lanseringen och folk kanske hoppar av eller inte en börjar på grund av det. Det har blivit lite av en ond cirkel. Inget kommer ut och ingen stödjer spelet eller drar sig för att spela det i väntan på att det ska komma saker, men säljs inte regelböcker, så lär lansering i övrigt försenas.

Efter den tiraden, nu till det roliga, vad saknas till Coriolis? Till att börja bestämde vi oss för att minimera regeldelar och nya regler så mycket som möjligt. Istället inrikta oss på sånt som hjälper spelet och gör världen levande. Vi brainstormade och kom fram till ett antal punkter:

1. Rymden och rymdresan, vad händer? Man kan ju inte köra på minor hela tiden.
2. Arkeologi och lämningar efter portalbyggarna och de förstkomna
3. Bibliotek och informationssökning, vart hittar man info om saker, vilka databaser finns?
4. Prospektion i rymden, vart sker det, hur e livet i asteroidbältet? Vad krävs?
5. Informationsspridning i horisonten, Bulletinens del i det? Kurirskepp, finns det?
6. Hur förvaras information, vad ryms på en tagg, hur funkar en kommunikator på Coriolis, i rymden?
7. Det måste finnas en massa olika landskap och biotoper, vad är gemensamt, kan man skapa en lista eller förslag till hur de ska hanteras?
8. Monster behövs, och redskap för SL att skapa sina egna.
9. Spionorganisationer, agenter, lönnmord, avlyssning etc. Fritänkare (Ahalimm), lönnmördare och kurtisanskrån.
10. Myter och sägner, legender i horisonten.
11. Nöjen och sporter, vilka finns?
12. Ikontro, religion och missionärer, vad tror folk på? Hur funkar liturgin? När offrar man, vad offrar man?
13. Korsarer och dess bekämpare, fria kompanier.

Vi försökte hålla oss från planerade JFAB produkter, men samtidigt inser vi att de är flera år fram i tiden så lite överlapp skadar inte. Slutligen skrev vi ihop det som tio stycken olika pdf:er, där de första två är under utveckling och som jag redan lagt upp på Järnringen forum.

1. Asteroidstation Djachroum
Välkommen till Djachroum pilgrim! Den gamla asteroidstationen i randen av Kuas Oort-moln som blivit syndens och möjligheternas näste. I denna yttersta utpost innan mörkret tar vid, samsas prospektörer med arkeologer, zeniter med förstkomna och spioner med dissidenter, långt från Coriolis upplysta ordning och nitiska rättskipare. Här beskrivs stationen Djachroum och de färgstarka personer som kallar den sitt hem. Följ med till De Förlorade Drömmarnas park, det fallfärdiga tempelområdet ral-Kham och - om du är modig - till den sedan länge övergivna tvillingstationen. Djachroum ger Hjältar en ny kampanjbas i utkanten av civilisationen, komplett med scenariofrön och riktlinjer för en längre kampanj.

2. Stjärnhimlens Vandrare
Den tredje horisontens livsblod är de fraktarskepp som i långsamt majestät plöjer genom mörkret för att bringa ljus, handelsvaror och information till avlägsna kolonier och fjärran system. I Stjärnhimlens Vandrare får vi en inblick hur vardagen ombord ser ut, vad en besättning egentligen gör under långsamma vakter mellan portalstationernas trygghet och det som zenitiska djuprymdspiloter brukar kalla för skeppets själ. Dessutom en rundtur i kryddfraktaren Prinsessan av Kah och riktlinjer för hur du bygger ett skepp som fungerar som en kampanjbas med inbyggda krokar och unika karaktärsdrag.

Är det något som saknas?

Projekt Irrfärder

Känns som det är mycket på gång just nu. Jag har ett antal så och stora projekt på gång. För det första närmar sig del I i Projekt Lubau sitt slut, det som går under namn Att Väcka en Drake. I alla fall från min sida. Vi speltestar nu och jag gör om saker i scenerna. Själva råskrivandet var färdigt i december, men då hade det varit utan speltestning. Samtidigt skriver jag på del II, där jag har alla scener upplagda men råtexten behövs.

Vid sidan om det är jag redaktör på [Projekt] Fornfynd och Skattemarker på Järnringen Forum. Har inte gjort så mycket där, känns det som, förutom tjata på folk och bolla idéer, men det kommer ändras. Har planer på en ruin jag vill beskriva.

Sist ut är mitt nya hjärtebarn, som vi kommit på ihop i min spelgrupp (en av spelarna). Vi kallar det fantasifullt nog Coriolis Pdf-projektet. Syfte är att ge spelarna det som saknas just nu i Coriolis, det vill säga officiella produkter och saker som kan användas för att göra världen levande. Tio delar är planerade, fem per år. Diskussion har hållits med Järnringen som är positiva. Förhoppningsvis kommer första delen som är ett extensivt äventyrslandskap i en Fenix i höst, följt av online-pdf:er varannan månad (undantaget sommaren). Min samarbetskollega vill inte att jag släpper den preliminära lanseringsplanen ännu, så ni får hålla er till tåls.